info@volemlojistik.com

Bazı Lojistik Terimleri

Geçmişten beri, lojistik sektöründe kullanımı yaygın olan pek çok terim bulunmakta Bu terimlerin birçoğunu sizlerle paylaşmak istedik. Böylelikle taşımacılık hizmetlerinde kullanılan terimlere yabancı kalmayarak sektörü bizimle daha iyi tanıyabilirsiniz.

Acente: Bir lojistik şirketinin merkez kurumu dışında kalan bir bölgede şirket adına hizmet veren birey veya işletmeye verilen addır.

ADR: Patlayıcı, parlayıcı veya yanıcı maddelerin kara yolu vesilesiyle taşınması kurallarını içeren ve bu belgeleri taşıyabilmesi için sürücülerde ve araçlarda olması gereken belgelerin arandığı standartta verilen addır.

Aktarma: Taşıma aracının, gelen yüklerin herhangi bir fiziki işleme doğal olarak tabi tutulmadan sevk etmek üzere farklı bir araca yüklenmesidir.

Ambar: İhtiyaca bağlı olarak yüklerin veya eşyaların bir süre beklemesi için konmuş olan kapalı veya açık yere verilen addır.

AS-RS: Otomatik depolama ve alma sistemleri içerisinde tanımlanmış depolama yerlerinden yükleri otomatik olarak yerleştirmek ve almak için çeşitli bilgisayar kontrollü sistemlerinin tümüne verilen addır.

Beyan tutarı: Göndericinin beyan ettiği malların değeridir.

CMR Anlaşması: Uluslararası niteliklerde olarak tanımlanan, CMR Anlaşması’nı bulan ülkeler tarafından kullanılan kara yolu taşıma belgesidir.

CMR Kara Yolu Taşıma Belgesi: Nakliye şirketinin adına düzenlenen belge, malların belirlenen koşullarda taşınması, sorunsuz teslim alındığı ve taşıma sözleşmesi yapıldığı mevzularını içeren belgedir.

Çeki sıralaması: Ambalaj, koli listesine verilen addır. Kargonun içerisinde yer alan eşyaların ağırlık, boyut, parça, tane ve numaraları ile alıcı adresini ve bilgilerini gösteren bir listedir.

Dağıtım: Ürünlerin veya malların belirtilen miktar ve zaman koşullarına uygun olarak teslimat noktasına gönderilmesi için gerçekleşen işlemlerin tümüne verilen addır.

DAP( Delivered At Place ): Sigorta, mal bedeli, iç taşımalar ve navlun için ödenmiş her türlü taşımacılıkta kullanılan uluslararası ticaret ağında gerçekleşen teslim şeklidir.

Depo: Ürünlerin yahut malların ham madde aşamasından üretim ortamına, üretim ortamından depolama ve dağıtıma kadar gerçekleştirilen faaliyetler için stratejik olarak önemli ara noktalarıdır.

Deep sea: Kıtalararası deniz taşımacılığında derin deniz geçişine verilen addır.

Dozvola: Ülkelerinin birbiri arasında kullandığı karayolu taşıma aracına transit geçiş hakkı sunan belgedir.

Elleçleme: Taşıma tesislerinde; ürünlerin yerlerinin değiştirilmesi, paketlerin yine oluşturulması, kontrol edilmesi, etiketlenmesi ve süregelen işlemleri için kullanılan genel tanımıdır.

Emtia: Ticaret ağının ilk basamağında tanımlanan her tür mal, yük, eşyalara verilen addır.

Eta: Tahmini olarak belirtilen varış tarihidir.

Ex Beyan: İhracat beyannamesine verilen addır.

FIFO (First In First Out): Maliyetlendirmede ve depolamada kullanılan, depoya ilk giren yükün ilk çıkacağının öngörüldüğü kuraldır.

Filo Yönetimi: Taşımacılık firmalarında öz mal araç, garaj, ekipman ve alt yapı sistemlerinin düzenli olarak yürütülmesine ve işletmesine verilen addır.

Frigo Taşıma: -26 dereceye kadar donmuş, taze gıda ya da bozulma ihtimali olan hassas yüklerin taşımacılığıdır.

Gabari: Çalgıların yüksüz veya yüklenmiş olarak kara yolunda güvenli seyretmeleri için yükseklik, genişlik ve uzunluklarını belirleyen ölçülerdir.

Gizli saklı Hasar: Zarar görmemiş şeklinde görünen yüklerin daha sonradan zarar gördüğünün anlaşılmasıdır.

GPRS: Verilerin GSM şebekesi üzerinden kullanıcılara aktarılmasıdır.

Grupaj: Taşıma aracını birden fazla müşterinin kullanımıdır.

Gümrük İzin Belgesi: Uluslararası taşımacılıkta tüm yasal izinlerin tamamlandığına ve aracın çıkışının yapılabileceğine ilişkin belgedir.

Güzergâh: Mal, yük, insan yahut araçların önceden belirlenen harekete geçme ve bitiş noktası arasında bulunan yoldur.

İntermodal taşımacılık: Taşınacak yükün, herhangi bir fiziki işlem yapılmadan yüke uygun olarak, birden fazla taşıma yöntemi ve seçenekleri ile varış noktasına ulaştırılmasıdır.

İhracat: Malın bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye taşınması veya satılması yoluyla gerçekleştirilen ticarettir.

İkmal: Malın depolama sürecinde farklı depo lokasyonlarında yahut ambalajlarda bulunabilmesinin sağlanması için gerçekleştirilen depo içi transfer işlemine denir.

İthalat: Malın başka bir ülkeden içinde bulunulan ülkeye getirilmesi için meydana getirilen ticarettir.

Karayolu Taşımacılığı: Taşınacak malın, yükün çıkış noktasından varış noktasına kadar kara yolu güzergahı kullanılarak gerçekleştirilen taşımacılık faaliyetidir.

Topyekûn Taşımacılık: Taşıma aracının ya da kabının tek bir göndericiye tahsis edilmesidir.

Konsinye yığın: Teslim alındığı süre değil, sadece kullanıldığı zaman dahil ödemesi meydana getirilen ürünlere denir.

Konteyner: Her türlü hava koşullarına karşı dayanıklı, basit elleçlenebilen ve üst üste konumlandırılan, uygun olan her türlü yükün içine yerleştirildiği yük kasalarıdır.

Lojistik: Paketleme, depolama, ulaştırma ve taşımacılıktan oluşan ve sigorta, gümrükleme, stok yönetimi, depolama ve sipariş yönetiminden oluşan hizmettir.

Manifesto: Çoğu zaman gümrük amaçlı kullanılan ve taşıyıcı ve acentesi tarafından hazırlanan ayrıntıların listesini gösteren belgedir.

Navlun: Taşıma hizmetinin karşılığında ödenen ücrettir.

Özet Beyanname: İhraç veya ithal edilecek malın gümrüğe geldiğine gösteren belgeye denir.

Parsiyel taşımacılık: Aynı güzergahta yer alan birden fazla müşterini yüklerinin aynı taşıma aracına yüklenerek meydana getirilen taşımacılık faaliyetidir.

Rotalama: Taşıma işlemi başlamadan önce başlangıç noktasından varış noktasına kadar hangi sıra ile hangi güzergahı takip edeceğinin belirlenmesidir.

Römork: Taşıma aracı tarafınca çekilen, taşınacak yükün özelliklerine göre yapım edilen ve yük taşıması amaçlı kullanan kara yolu taşıma aracına denir.

SECA Kükürt Emisyonu kontrol Alanı: Deniz yolu gönderileri için Emisyon kontrol Alanları. Bazı coğrafi bölgeler için deniz yolu gönderilerinde belirli emisyon sınırlamaları bulunmaktadır. Bu bölgelerde deniz yolu nakliyesi oluşturan şirketlerin, geleneksel yakıttan daha düşük kükürt emisyonları üreten yakıt kullanmaları zorunludur. Bu yakıtın bedeli navlun alıcısına SECA olarak ilave ücretlidir.

Sevkiyat: Malların, yüklerin, siparişlerin belirli ölçütlere bakıp, tasnif edilerek varış noktasına göndermek üzere depodan çıkış işlemi yapılmasıdır.

Supalan: Deniz ve kara yolu aracılığı ile meydana getirilen taşımacılıkta kullanılan, malın taşımayı meydana getiren araç üzerine gümrüklenmesinin yapılması durumudur.

Tehlikeli Madde: Güvenliğe, sağlığa ve çevrede bulunan diğer malzemelerin zarar verilme ihtimali taşıması ve bu yüzden depolama ve taşıma hizmetlerinde özel önem verilmesi gereken hassas malzemelerdir.

TMS-TA Nakliye Yönetim Sistemi: Nakliye operasyonları ile ilgili tedarik zinciri yönetiminin bir alt kümesini içerir. Kurumsal kaynak planlama sisteminin bir parçası olarak tanımlanır.

Tonaj: Yük taşıma aracının ton cinsinden yük taşıma kapasitesine verilen addır.

Transpalet: Depolarda sipariş toplama, araç yükleme ve boşaltma işlerim için kullanılan ve alçak konumlarda çalışmaya elverişli olan mal elleçleme ekipmanıdır.

Uluslararası Taşımacılık: Bir ülkeden başka bir ülkeye aktarmasız yahut aktarmalı olarak gerçekleştirilen her türlü kara yolu, deniz yolu, demir yolu ve hava yolu aracılığı ile yapılan taşımacılığın tümüdür.

Yük: Tüm lojistik sürecinde depolama- taşıma- ulaştırma gerçekleştirilen malzeme, mal veya eşyadır.

Zeyilname: Sigorta poliçesinin yürürlükte olduğu güvenilirlik zarfında oluşan değişiklikleri belirtmek amacıyla düzenlenen belgedir.

Paylaş